Logoene i Capra Gruppen

Med design inn i endringsreisen - og om å gjøre en forskjell.

Bilde av Anita Jenbergsen

Anita Jenbergsen

Fryde

En historie om å gjøre en forskjell i en endringsreise, og hvordan design og brukersentrert tilnærming kan være nøkkelen til vellykkede organisasjonsendringer. Da Statped stod i en omveltende organisasjonsendring kom Anita inn for å hjelpe dem med hvordan de skulle behandle søknader på en ny og effektiv måte. I alle endringsprosjekter oppstår det motstand. Motstanden springer ut fra frykten for det ukjente. Frykt for at løsningen er feil, frykt for at løsningen ikke løser ditt problem, og frykt for at det du brenner for, grunnen til at du går på jobb hver dag, skal gis til noen andre. Frykt for å miste kontrollen over det som virkelig betyr noe. Det er endringsledere sin jobb å redusere, og i beste fall fjerne denne frykten helt, og skape motivasjon og positivt engasjement for endringen folk skal gjennom. Denne frykten kan også fjernes med design. Brukesentrert tilnærming. Innsikt og empati er en viktig del av designprosessen. Det handler om å forstå brukere, og deres problemer og konteksten disse problemene eller behovene oppstår i. Det handler ikke om å spørre brukeren hva hun ønsker seg eller trenger og så designe dette. Poenget er å finne det rette problemet før man kaster seg ut i å lage en ny løsning. Når ansatte opplever at de blir sett og forstått skaper det engasjement og motivasjon for å være med på å forme den nye løsningen. Anita vil vise hvordan hun med design skapte en positiv endring i Statped med en ny løsning for å behandle søknader. En løsning som skapte en forskjell. Bli med og oppdag hvordan design kan være drivkraften bak endring og engasjement. Anita Jenbergsen er tjenestedesigner og daglig leder i Fryde.

Tilbake til program