Logoene i Capra Gruppen

Fra idé til MVP på 45 minutter

Bilde av Victor Jørgensen

Victor Jørgensen

Capra

Ofte har man en ide man vil sette til livs, men dørstokkmila er for lang eller de resterende 20 prosentene blir aldri fullført. Utruster man seg med riktige verktøy trenger det ikke være så himla vanskelig å hamre litt på tastaturet og få det ut på interwebben. Vi skal bruke Next.js, shadcn/ui, Supabase og Vercel for å smekke opp en fullt funksjonell MVP. Og vi skal gjøre det på under 45 minutter!

Tilbake til program