Logoene i Capra Gruppen

Arbeidet former oss – de vidtrekkende effektene av organisasjonsdesign

Bilde av Trond Hjorteland

Trond Hjorteland

Capra

Helt siden siden starten av den industrielle revolusjonen har arbeidslivet vært drevet av personlig ambisjon og makt. Det autoritære byråkrati har blitt så etablert som form at få ser alternativer. Styring og kontroll er ansett som en nødvendighet, og da selv i bransjer som IT som er så avhengig av kreativitet, oppfinnsomhet og samarbeidsevner hos alle. Denne måten vi har valgt å organisere arbeidet på har vidtrekkende konsekvenser for samfunnet vårt. Det som skjer på jobben kan ikke holdes isolert på kontoret; det påvirker hele vårt sosiale liv. Arbeid er blitt så sentralt at det er blitt en viktig del av det som gjør oss til oss. Arbeidet former oss mye mer enn vi tror. Til og med vår mentale helse. I dette foredraget skal vi utforske hvor dårlig tilpasset byråkratiet er for arbeid vi gjør i dag og at en deltakende demokratisk organisasjonsform bestående av selvstyrte grupper er den eneste organisasjonsstrukturen som beviselig muliggjør læring, samarbeid, egenmakt, tillit og tilhørighet.

Tilbake til program