Logoene i Capra Gruppen

Å finne balansen / kunsten å stå stille - det filosofiske, litt kleine foredraget

Bilde av Ørjan Bøe Thygesen

Ørjan Bøe Thygesen

Capra

I en verden som stadig presser på for personlig vekst og konstant forbedring, utforsker dette foredraget verdien av å si nei. Det inviterer til refleksjon rundt konseptet med å "stå stille", og hvordan dette paradokset kan lede til dypere innsikt, autentisitet og en mer meningsfylt tilnærming til både personlige og profesjonelle liv. Foredraget vil også berøre balansen mellom egne behov og andres, og utfordre det konstante jaget etter det nye til fordel for en anerkjennelse av det som allerede er.

Tilbake til program