Remix Auth

Bilde av Camilla Dalan

Camilla Dalan

UtviklerCapra Consulting

Autentisering og autorisering har alltid vært vanskelig og noe de fleste utviklere prøver å styre unna. I denne talken skal Camilla vise hvordan Remix Auth gjør autentisering for frontend med Google og OAuth 2.0 lekende lett med et praktisk eksempel med live koding.

Tilbake til program