Real time kommunikasjon i prosjektet Tavler

Bilde av Jakob Lund Johannessen

Jakob Lund Johannessen

UtviklerLiflig by Capra

Lover og regler og hva som gjelder for bedrifter er ofte svært tidkrevende og vanskelig å sette seg inn i. Produktet “Tavler” sammenfatter den viktigste informasjonen fra lov, forskrift og standard og fremstiller deretter tydelige krav til bedrifter. I Liflig bygger vi et digital produkt for å støtte dette. Arbeidet med å være kompatibel med lovverket er omfattende og tidkrevende, og i dette foredraget vil Jakob fortelle om de viktigste grepene de har tatt for å lykkes med dette i en applikasjon med høy domenekompleksitet.

Tilbake til program