Keynote - Tilgjengelighet, et konkurransefortrinn for NRK

Bilde av Kristoffer Lium

Kristoffer Lium

NRK

Å skape gode, digitale brukeropplevelser er som kjent ikke enkelt. Dette krever et godt tverrfaglig samspill og høy faglig kompetanse. Det er mange hensyn å ta, både når det gjelder målgruppe, formidling, design og kode. Altså finnes nok dem som opplever universell utforming som en unødig tilleggsoppgave – enda en ting å tenke på. Men det lønner seg faktisk å jobbe med dette. Ikke for å være grei eller flink, men for å nå ut til flere og lykkes bedre.   I tillegg er det en rekke lovkrav vi må følge. Krav som kom allerede i 2013 for å sikre et minimum av krav til nye nettløsninger, mobilapplikasjoner og selvbetjeningsautomater for offentlige og private virksomheter. Siden da har disse kravene blitt strammet ytterligere til. Nå sist med nye krav til det offentlige, og da også indirekte for deres leverandører i mange tilfeller.   I dette foredraget vil Kristoffer Lium dele hvorfor, men ikke minst hvordan NRK jobber med universell utforming og tilgjengelighet. Her vil du få innsikt i hvordan dette er forankret i organisasjonen, og få demonstrert konkrete eksempler på arbeid som er gjort og hvordan dette oppleves for blant annet blinde. NRK anses nå som gode på universell utforming på nett, men slik har det ikke alltid vært. Selv om overskriften sier noe annet, så er håpet vårt at vi kan dele den kompetansen og erfaringen vi har opparbeidet oss med resten av bransjen. På den måten kan vi bidra til at brukerne får enda bedre brukeropplevelser, også utenfor NRK.

Tilbake til program