Erfaringer fra OpenTelemetry i AWS

Bilde av Kristian Rekstad

Kristian Rekstad

Liflig by Capra

Europris-teamet i Liflig har prøvd OpenTelemetry i sine kotlin-applikasjoner, både i AWS Lambda og ECS Fargate. OpenTelemetry er et initiativ og bibliotek for standardisering rundt Metrics, Tracing og Logs i programvare. Vi eksporterte Metrics til Cloud Watch, og Traces til X-Ray. Her presenteres hva som måtte til for å få OpenTelemetry til å fungere i vårt system, og resultatene av det.

Tilbake til program